قیچی قانون ارتباط دادگاه قانونی رابطه زناشویی

قیچی: قانون ارتباط دادگاه قانونی رابطه زناشویی رابطه نامشروع روابط نامشروع اخبار اجتماعی

گت بلاگز بازار خودرو درآمد ۲۰۰ میلیارد تومانی دولت از شماره‌گذاری ماشین

براساس بروزترین گزارش بانک مرکزی درآمد دولت از مالیات بر شماره‌گذاری ماشین در دو ماهه نخست امسال بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. 

درآمد ۲۰۰ میلیارد تومانی دولت از شماره‌گذاری ماشین

درآمد ۲۰۰ میلیارد تومانی دولت از شماره گذاری خودرو

عبارات مهم : ماشین

براساس بروزترین گزارش بانک مرکزی درآمد دولت از مالیات بر شماره گذاری ماشین در دو ماهه نخست امسال بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان بوده هست.

به گزارش ایسنا، این درآمد در حالی است که آینده نگری مصوب دو ماهه از این ناحیه در بودجه معادل ۱۹۰ میلیارد تومان بوده است.

درآمد ۲۰۰ میلیارد تومانی دولت از شماره‌گذاری ماشین

همچنین درآمد دولت از مالیات بر نقل و انتقال ماشین در دو ماهه نخست امسال برابر با ۷۰ میلیارد تومان بوده هست. البته درآمد دولت از این ناحیه کمتر از آینده نگری ۱۰۰ میلیارد تومانی مصوب در بودجه بوده است.

همچنین درآمد دولت از مالیات بر واردات ماشین در دو ماهه نخست امسال نیز بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان بوده هست. درآمد محقق شده است دولت از این ناحیه حدودا یک دهم آینده نگری ۵۰۰ میلیارد تومانی مصوب در بودجه بوده است.

براساس بروزترین گزارش بانک مرکزی درآمد دولت از مالیات بر شماره‌گذاری ماشین در دو ماهه نخست امسال بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. 

واژه های کلیدی: ماشین | مالیات | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs